לקוחות

חברה בע"מ

הדוחות הכספיים של כל חברה באשר היא, אמורים לשקף באופן נאות את מצבה הכספי של החברה. מטרתה העיקרית של הביקורת החשבונאית הינה איתור ליקויים ונקודות תורפה מחד, ושיפור יכולת הניתוח והערכת ביצועי הארגון מאידך.

עוסק מורשה

משרד רואי חשבון בני גדליהו ושות' מלווה אתכם בתור עוסק מורשה מיום פתיחת העסק או שינוי הסטטוס מעוסק פטור לעוסק מורשה ולאורך כל הדרך, לעבר צמיחה עסקית ואישית שלכם!

עוסק פטור

עוסק פטור הוא עוסק שסך הכנסותיו אינו עולה על הסכום הקבוע בחוק (נכון לשנת 2018 הסכום נמוך מעט מתקרת הכנסה של כ-99 אלף ₪ בשנה), ומתעדכן מעת לעת. עסקים מסוימים שהיקף פעילותם קטן מאוד פטורים מחובות שונות שמוטלות על כלל העוסקים.