עדכון 2 – מלחמת חרבות ברזל – 31.10.2023

פרסום תזכיר חוק ״התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ״ד – 2023״

לקוחות וחברים יקרים,

ברצוננו לעדכן כי משרד האוצר פרסם בתאריך 30.10.2023 בשעות הערב תזכיר חוק אשר יובא לאישור הכנסת. משרדנו ידאג לעדכן מייד לאחר פרסום ואישור החוק הסופי.

במטרה לעשות לכם כמה שיותר סדר בנושא המענקים, להלן ריכוז המידע המהותי שעולה מתוך תזכיר החוק.

אנו מדגישים שוב, כי כל המידע הרצ״ב אינו סופי, ורק פרסום ברשומות הינו המידע המחייב.

מזכירים כי משרדנו עומד לשירותכם בכל שאלה בוואטסאפ ייעודי בטל׳: 055-9876044.

בתקווה לימים טובים יותר במהרה.

 

עדכון מתווה פיצוי לעסקים:

עוסקים עם מחזור מעל 300 א׳ שח בשנת 2022:

 • השתתפות בהוצאות קבועות – המשמעות הינה חישוב ממוצע שנתי של כל ההוצאות שהוגשו למע״מ בשנת 2022 כפול מקדם ההוצאות הקבועות.
 • מקדם ההוצאות הקבועות:

       א.  עוסק המדווח למע״מ כל חודש:

             – שיעור ירידה בהכנסות בטווח של 25%-40% – מקדם 7%

            – שיעור ירידה בהכנסות בטווח של 40%-60% – מקדם 11%

            – שיעור ירידה בהכנסות בטווח של 60%-80% – מקדם 14.5%

            – שיעור ירידה בהכנסות בטווח של 80%-100% – מקדם 22%

      ב. עוסק המדווח למע״מ כל חודשיים:

           – שיעור ירידה בהכנסות בטווח של 12.5%-20% – מקדם 7%

           – שיעור ירידה בהכנסות בטווח של 20%-30% – מקדם 11%

           – שיעור ירידה בהכנסות בטווח של 30%-40% – מקדם 14.5%

           – שיעור ירידה בהכנסות בטווח של 40%-100% – מקדם 22%

 

עוסקים עם מחזור מתחת ל-300 א׳ ש״ח (ומעל 18 א׳ ש״ח) בשנת 2022:

 • עוסק עם מחזור של עד 50 א׳ שח בשנת 2022 – מענק של 1,750 ש״ח
 • עוסק עם מחזור בטווח של 50-120 א׳ ש״ח בשנת 2022 – מענק של 3,300 שח
 • עוסק עם מחזור בטוח של 120-150 א׳ ש״ח בשנת 2022 – מענק של 2,650 ש״ח כפול מקדם הנזק
 • עוסק עם מחזור בטוח של 150-200 א׳ ש״ח בשנת 2022 – מענק של 3,125 ש״ח כפול מקדם הנזק
 • עוסק עם מחזור בטוח של 200-250 א׳ ש״ח בשנת 2022 – מענק של 4,000 ש״ח כפול מקדם הנזק
 • עוסק עם מחזור בטוח של 250-300 א׳ ש״ח בשנת 2022 – מענק של 4,675 ש״ח כפול מקדם הנזק

 

מקדם הנזק:

שיעור ירידה במחזור בטווח 12.5%-20% – מקדם 1

שיעור ירידה במחזור בטווח 20%-30% – מקדם 1.5

שיעור ירידה במחזור בטווח 30%-40% – מקדם 2.4

שיעור ירידה במחזור בטווח 40%-100% – מקדם 3

 

כללי:

וותק העוסק – מתזכיר החוק ניתן לראות כי גם עוסקים חדשים שהוקמו עד ליום 31.8.2023 נכללים במתווה המענקים, לעוסקים אלו חישוב מיוחד לתקופת הבסיס.

הגשת דוחות – על מנת להגיש את המענקים יש להגיש דוחות מעמ לחודשים ספט׳ + אוק׳ 2023.

 

חריגים לקבלת המענק :

 1. מי שדיווח על מחזור עסקאות אפס ב-4 החודשים לפני חודש אוקטובר 2023.
 2. מי שעסקו במכירת זכות במקרקעין המווה מלאי עסקי בידו.

 

עדכון בנוגע פיצוי בגין העסקת עובדים:

תקרת הפיצוי מוגבלת לשכר הממוצע במשק – 11,870 ש״ח ועומדת על 75% מהוצאות השכר שיהיו בחודש אוקטובר 2023 בתוספת 25% כפול שיעור הירידה.

עדכונים בנושא חל״ת ואבטלה:

 • תקופה אפשרית להוצאת עובד לחל״ת – 7 לאוקטובר 2023 ועד ל-30 לנובמבר 2023.
 • תקופת הכשרה – 6 חודשים כשכיר
 • מדגישים כי שכיר בעל שליטה אינו יכול לקבל דמי אבטלה
 • ניתן לקבל אבטלה באופן מיידי ללא ניצול ימי חופשה ו/או ימי המתנה

שאלות ותשובות:

יש להמתין לפרסום החוק, להעלאת מערכת רשות המיסים להגשת המענק, יש להגיש דוחות מע״מ עד וכולל חודש אוקטובר ודיווח שכר אוק׳ למי שרלוונטי.

רק לאחר מכן תוכל לדעת מה סכום המענק שתקבל.

בשלב זה טרם אושר החוק וטרם ניתן להגיש מענק.

אם העסק שלך עם מחזור שנתי בשנת 2022 של מתחת ל300 א׳ שח וקיימת ירידה במחזור, ניתן להסיק כי סכום המענק יהיה בטווח של 1750 שח ועד 14 א׳ שח

במידה והעסק שלך עם מחזור של מעל 300 א׳ שח בשנת 2022 – יש להמתין לפרסום החוק, העלאת מערכת המענקים ודיווח מעמ עד חודש אוקטובר כולל.

כמובן! משרדנו כאן לשירותכם ולמענכם.

ע״פ טיוטת המתווה שפורסמה, המענקים הנ״ל יחולו גם על חודש נובמבר 2023.

מצ״ב קיצור לתזכיר החוק המוצע: 

עדכון אחרון 3.11.2023 

ט.ל.ח

יש לכם שאלות?