עדכון 1 – מלחמת חרבות ברזל – 30.10.2023

מתווה ההקלות ומענקים בהתאם להצגת האוצר ביום 29.10.2023

לקוחות וחברים יקרים,

מדינת ישראל עוברת ימים לא קלים, עם זאת אנו מקווים שאתם ובני משפחותיכם בטוב.
בעיצומה של המלחמה, הננו כאן לעדכן ולסייע בדבר המתווה לפיצויים כפי שפורסם עד כה.
ברצוננו להדגיש כי פרטי המתווה המפורטים הינם ראשונים לחלוטין וטרם עברו את אישור ועדת הכספים ו/או הכנסת ולכן עתידים להיות שינויים.
משרדנו ידאג לעדכן אתכם ברגע שיפורסם המתווה הסופי ואת אופן הגשתו.

בנוסף, משרדו הקים מחלקה ייעודית לכל נושא מלחמת חרבות ברזל (בלבד!) בסלולר מספר: 055-9876044 מומלץ לשמור מספר זה והנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בנושא המלחמה לטל' הזה.

מתווה פיצוי לעסקים:

המדינה צפויה לשלם מענקים לעוסקים עקב פגיעה בהכנסות בעקבות המלחמה:

עוסקים עם מחזור שנתי של מתחת 300 א' שח בשנת 2022:

 • תנאי סך הינו ירידה של 25% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2022

 • זכאות הפיצוי הינה מענק שיתקבל בסכום של 1,750 ₪ ועד 14,000 ₪ תלוי בהיקף הפגיעה, ככל שהירידה בהכנסה תיהיה גדולה יותר – הפיצוי יהיה גדול יותר.

 

עוסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 א' שח בשנת 2022:

 • תנאי סך הינו ירידה של 25% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2022

 • זכאות הפיצוי הינה מענק שיתקבל מסך התשומות (ההוצאות) ויהיה בטווח של 10% ועד 22%, ככל שהירידה בהכנסות תיהיה גדולה יותר,הפיצוי יהיה גדול יותר.

פיצוי בגין העסקת עובדים:

המדינה תשתתף בהוצאות שכר העובדים בשיעור של 75% מסך הוצאות השכר לפי עלות המעביד כפול שיעור הירידה במחזור.

 

לדוגמא – שכר של עובד בסכום של 10,000 ₪ ברוטו, ירידה בשיעור של 80% בהכנסות

עלות מעסיק – 25% מעל לשכר הברוטו = 12,500 שח

סכום פיצוי:

12,500 שח * 75% (מקדם הפיצוי) * 80% (שיעור הירידה בהכנסות) = 7,500 ₪.

הוצאות עובדים לחל"ת:

 • אין צורך בקיזוז ימי חופשה של העובד ו/או ימי המתנה.

            למעשה ניתן לצאת לחל"ת באופן מיידי.

 • יש להוציא את העובד לחל"ת לתקופה של 14 ימים לפחות.
 • על העובד שיוצא לחל"ת להיות עם תקופת אכשרה של 6 חודשים עבודה כשכיר מתוך ה-18 החודשים האחרונים.
 • אנו מדגישי כי שכיר בעל שליטה (בעלי של חברה) אינו יכול לצאת לחל"ת ולקבל דמי אבטלה.

מילואים:

 • על המעסיק לשלם לעובד אשר נמצא במילואים שכר עבודה מלא, במקביל על המעסיק להגיש תביעה לביטוח לאומי בגין דמי המילואים אשר שילם לעובד

 • משרדנו ידאג להגיש את התביעה מייד לאחר מילוי פרטי העובדים שמילואים לרבות תאריכי המילואים בקישור הבא.

 • שימו לב כי בניגוד לתביעת מילואים רגילה, אין צורך בטופס 3010 בשלב זה

 • עובדים עצמאיים (לא שכירים) שיצאו למילואים יקבלו את דמי המילואים מביטוח לאומי באופן אוט' ללא פעולה כלשהי.

קישור לעדכון משרדנו לגבי מילואים של עובדים שכירים:

https://wkf.ms/3MlHYGo

מועדי דיווח

לעוסקים המדווחים חד חודשי, דיווח חודש ספטמבר נדחה עד ליום 27.11.2023

טרם קיים עדכון לגבי דיווח מע"מ אוקטובר.

ט.ל.ח.

יש לכם שאלות?